Zdarzenie losowe ustawa o pomocy spolecznej

Specyfika tłumaczeń technicznych polega na przejściu w konkretną konwencję treści dokumentacji, albowiem zarówno nadawca, jak i odbiorca komunikatu wiążą się do tematyki technicznej w oparciu o konwencję lingwistyczną właściwą danej dziedzinie, branży czy firmie. Najważniejszą częścią tłumaczenia technicznego jest to techniczny styl wypowiedzi, czyli specjalistyczny sposób formułowania myśli, którego ważnym priorytetem jest kierowanie informacji. Z tego względu dodatkowe funkcje językowe zostają ograniczone do minimum, aby żadne ozdobniki nie naruszały podstawowej właściwości tekstu, jaką stanowi przydatność w tworzeniach inżynierskich.

Zadaniem tłumaczenia technicznego jest dostarczanie obcojęzycznemu odbiorcy identycznych informacji, co w tekście zapisanym w stylu źródłowym. Standardem przyjętym przez biura tłumaczeń w Stolicy jest kierowanie wstępnie opracowanego przez tłumaczy przekładu technicznego do weryfikacji. Jest wtedy zwykły składnik procedury kreowania tłumaczenia technicznego, który daje nawet o wielkiej klasy przygotowywanej translacji. Weryfikatorzy dokonują sczytania tekstu, ponieważ do pewnego sprawdzenia tłumaczenia technicznego przydatna jest opinia osoby trzeciej, która nie brała czynnego startu w przekładzie artykułu i zna zrecenzować jego zasada z dystansem.

Merytoryczna korekta tudzież weryfikacja językowa tłumaczenia technicznego jest etapem wieńczącym proces przekładu. Niekiedy zdarza się jednak, iż treść podstawy jest również omawiana z klientem, zaś celem konsultacji ze pracodawcą jest wprowadzenie stosowanej przezeń terminologii branżowej. Do ujednolicania terminologii zawartej w tłumaczeniach technicznych służą nowoczesne rozwiązania informatyczne, których poleceniem jest wspieranie procesu tłumaczenia oraz kondensowanie terminologii zastosowanej w przekładach w bazach terminologicznych. W obecnej wersji językowej zmianie ulegają również teksty opisujące elementy graficzne, które dodatkowo muszą zostać przetłumaczone i dostosowane pod względem liczbie.