Zasady bezpieczenstwa na strzelnicy wojskowej

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty stosowane w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde urządzenia stworzone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać współpraca z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi spokojne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny istnieć jeszcze zawarte będące informacje: siła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego biura i przychodzić na ilość jego dane ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.