Zasada dzialania systemu hrd

Szybkie tłumienie wybuchu jeszcze w jego początkowym etapie rozpowszechniania, stanowi skuteczny element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których wybuch ma miejsce, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to jeden z pierwszych czynników, który umożliwia uniknięcie wybuchu.

Głównym zadaniem systemu HRD jest przeciwdziałanie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu minimalizuje się powstawanie zniszczeń w instalacji, skraca się czas postojów, ale przede wszystkim zwiększa się bezpieczeństwo ludzi. System HRD wykorzystywany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek i wielu podobnych urządzeń przemysłowych.
Każdy system, aby działał poprawnie i szybko, powinien składać się ze specjalistycznych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne zamontowane w maszynach oraz w halach produkcyjnych, system sterujący oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą.
Sposób działania polega na pomiarze i przetwarzaniu wskazań oraz szybkiej i właściwej reakcji. Wykrycie wybuchu odbywa się dzięki wykorzystaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier lub w sytuacji, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny zakres bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest informacja do centrali zarządzającej, która odpowiada za przetworzenie informacji i w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po podjęciu działania przez system sterujący następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez wykorzystanie specjalnych dysz, co skutkuje bardzo szybkim i efektywnym stłumieniem wybuchu. Najistotniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest czas reakcji, który od momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji liczony jest w milisekundach.