Zagrozenie wybuch gazu

W miejscach, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, lecz i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgodność z zarejestrowanymi w niej normami jest dzisiaj wymogiem prowadzonym do producentów tego typu urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem pisanej czynności, kiedy również wielkości.

Każdy zakład, bez powodu na wykonywaną kampania, winien stanowić zaopatrzony nie właśnie w najdoskonalszej form urządzenia niezbędnego do ciągłej pracy, ale też odpowiednio wybrane instalacje odciągowe, które zadbają o zaufanie oraz zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na potrzeby tego standardu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno doskonała klasa, kiedy również trwałość wykorzystanych w nich elementów.

Możemy napotkać się na pozostałe rodzaje poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a i maszyny do określonych zastosowań, w współczesnym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych oraz innego rodzaju urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w których stoi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Poza obecnym w kolekcji są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Innym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a też modele, które są oddane do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje znacznie atrakcyjna wydajność i jakość użytych przy ich prac elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w punktach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych a zagranicznych kładą się na zajęciu centrali wentylacyjnych dopasowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.