Zagrozenie atmosfera wybuchowa w miejscu pracy

Jeśli w określonym mieszkaniu uważają się substancje łatwo wybuchowe, odpowiednia ilość tlenu albo utleniacza, a także efektywny zapłon, można świadczyć o potencjalnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to sposób, który stanowi zatrudniany do stłumienia wybuchu.

Jego działanie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a potem zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. Sposób ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Charakteryzuje go sprawdzona i pozytywna technologia, wysoka niezawodność i szybka reakcja systemu. Jego właściwościami jest zarówno to, że przyznaje się do wewnątrz również na zewnątrz, jest popularny w manipulacji i transporcie, Posiada i gładką oraz mocną możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest przystosowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z planem tłumienia wybuchu. Jest owo dużo kompletna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane najczęściej do ochrony aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich są pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszelkiej dziedzinie przemysłu. Są dodatkowo dobrą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z środkiem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej umieszczony jest detonator za spiralą rozcinającą. Jest on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w bardzo bliskim czasie. Są one wypełnione mieszanką proszku, który po rozpyleniu za danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W przypadku zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, kojarzy się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one wykonane wodą, która wspiera się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy otwiera się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda porusza się gotować, a obiekt natychmiast zachowuje się parą. Butle te są wykonane razem z informacją ATEX.