Wypadki w przemysle chemicznym

W budynkach przemysłowych, szczególnie tych połączonych z branżą chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią zatrzymać się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a i środowiska. Z wielu statystyk wynika, że najpoważniejszy kłopot siedzi w cieniu dobrych stylów zarządzania ryzykiem, i bezpieczeństwo procesowe zależy tylko od prowadzenia tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem stawia się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa wypadnięcia danych zdarzeń. Stanowią więc technologie porównawcze z nowymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i liczy się na grupy, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie składa to niewątpliwie, że można nie brać pod uwagę zagrożeń o niższym poziomie konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za samo bezpieczeństwo procesowe winno stanowić sprawdzonymi zawodowcami. Nie można bagatelizować tego aspektu przy mieniu i uzupełnianiu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje punktu w podobnych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej części i wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w punkcie minimalizacji pożaru), drogi ewakuacyjne, to jedynie część spośród tego co powinien brać pod uwagę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na koniec reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań ludziom i mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów danych na końce rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i troszczenie o jego stałą jakość powinny być jedne z istotniejszych elementów zarządzania każdego obiektu.