Wylacznik mocy

Wyłącznik mocy znajduje wykorzystanie we pełnych tych instalacjach, gdzie moce wyłączane mają duże wartości. Rzuca się go, aby chronić inne urządzenia elektryczne przed szkodliwymi efektami zwarć lub przeciążeń. Dzięki włącznikom możliwe jest kierowanie rozpływu różnicy w budowy elektrycznej.

 

W zasięgu charakteryzacji włączników mocy wiąże się kilka podstawowych parametrów. Należą do nich: prąd znamionowy i zwarciowy, napięcie znamionowe, a jeszcze dobra temperatura otoczenia. Biorąc pod opiekę napięcie znamionowe można poznać niskonapięciowe, średnionapięciowe oraz wysokonapięciowe włączniki mocy.

Napięcie pracy włączników mocy umownie jest określone na okresie nie gorszym niż 1000 V.

Drinkiem z najczęściej spotykanych wyłączników mocy są wyłączniki łukowe. Należą do najprostszych i dodatkowo najczęściej używanych narzędzi tego rodzaju. Zasada działania buduje się na wykorzystaniu efektu chłodzenia, działania i rozwijania łuku pod wpływem oporu wewnętrznego kolumny łukowej.

Dużo niebezpieczną sławą zajmują się również włączniku z systemem autowydmuchowym, który potocznie zaliczany jest mianem systemu Auto-Puffer. Wyłącznik napowietrzony jest rodzajem wyłącznika “live tank”. Wyposażony jest w solidną instalację SF6 a jeden napęd sprężynowy typu FSA. W odniesieniu do napędu jednofazowego zadbano o to, by wszystka z faz miała nasz własny, odrębny napęd. Elementem wyposażenia wyłączników z systemem autowydmuchowym potrafi żyć sterownik Switchsync, który bierze się w sensu eliminacji składowych przejściowych. Dodatkowym wyposażeniem mogą istnieć jeszcze elementy sprzyjające bezpiecznemu obchodzeniu się z gazem SF6. Bardzo systematycznie wykorzystuje się krążki dekompresyjne (bursting discs), izolatory kompozytowe oraz wsporniki dla przekładnika prądowego typu IMB.