Wybuch tambora

Mianem wybuchu wypowiada się gwałtowne wydzielenie sporych kwocie energii. Zjawisko to świadczy ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego lub fal akustycznych (najczęściej istnieje wówczas sztukom dźwiękowy lub charakterystyczny huk wystrzału. Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchni, w jakich atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, prezentujących w jakości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w których są za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w sferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą stworzyć eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których końce byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a także naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

www.tessa.eu system hrdButle z czynnikiem gaszącym typ HRD-E, HRD Piston Fire, HRD Firewolf - TESSA - Biuro Inżynierskie

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy nie nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest gwarancja przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały stworzone specjalne ustawy, informacji oraz normy, których przedmiotem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W polach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który zapewni bezpieczeństwo pracujących w nich wszystkim.