Wybuch powstania listopadowego cwiczenia

Mianem wybuchu wypowiada się gwałtowne wydzielenie dużych kwocie energii. Zjawisko to niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje ostatnie grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie powierzchnie są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich strefy, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową zna się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, spędzających w organizacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich prowadzą za duże temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wysoce wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest pomoc przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały zbudowane specjalne ustawy, informacji oraz normy, jakich priorytetem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W mieszkaniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo wykonywających w nich mieszkańcom.