Wentylacja rury

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje duże zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być wykonana zgodnie z ważnymi normami wprowadzonymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a ponadto ocenić jej najczulsze punkty. W obecnym końcu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Fakt ten tworzy dla biura interesującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do projektu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Ograniczenie ryzyka wybuchu W planu ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w projektowanych instalacjach, grane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z istoty myśli nie jest możliwe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania realizowane są w systemie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z czasów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych elementów układu, po montaż oraz uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a dodatkowo skuteczności odpylania. Czynienia te zapewniają pożądany efekt finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi najistotniejszy element skutecznej, natomiast tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Dobrze dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za jakimś razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.