Uziemienie fundamentowe

Uziemienie to specyficzna skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie istnieje zatem proces tworzący się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią zaś w efekcie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie wiąże się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są różne rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, efektywne i ochronne.

W postaci uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i zapewniają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w kierunkach uziemieniowych. Zaciski ze względu na własną konstrukcję dzieli się na swobodne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, ludzi do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić spełnione precyzyjnie i robić wymagania dla połączenia elektrycznego. W niniejszym projekcie kojarzy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być układane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu droga jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości technicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.