Tlumaczenia ustne oraz ich charakterystyka

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami wysławiającymi się w dwóch różnych językach mówionych bądź w przypadku, gdy jedna z osób posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to przekazywanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, zaś celem tej aktywności jest nawiązanie komunikacji tudzież przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w czasie teraźniejszym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze wykonywany jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej znanymi i najczęściej stosowanymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne wykorzystywane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości tłumaczone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu wypowiedzi w języku wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po zakończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny stoi w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz sporządza w trakcie notatki, zaś później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Każda z wymienionych technik tłumaczeń ma swoje wady oraz zalety, dlatego nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze którejkolwiek z nich. Rzecz jasna, istnieją również inne metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które mają charakter bardziej spontaniczny i nie wymagają aż tak ogromnego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl