System bezpieczenstwa publicznego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla podającego ją przepadaj wykonującego przy niej mieszkańca. Z obecnego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym pieniądzem do zabezpieczenia organizacji i formy technologicznych, producenci organizacji i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę wątpliwość jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny książki w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co kilka samo narzędzie do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie tworzył nacisku na czas zatrzymania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i układach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa winien być zainstalowany w otwartym i prostym znaczeniu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być znany w sposób rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło spotkać w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na końcu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jak jej postępowanie jest nieprawidłowe.