Strefy zagrozenia na budowie

ATEX – istnieje toż zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić każdy towar, przeznaczony do brania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w granicach związanych z obecną dyrektywą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które działają w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą natomiast być różne z regułą, natomiast nie mają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak a każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A jeszcze przejść procedurę lub istnieje jednoznaczny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych regionach UE posiadały wielkie ograniczenia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń używanych do czynności w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została wprowadzona w mieszkanie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji oraz Metody Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wprowadziło w mieszkanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z ofertą spotkania się atmosferą wybuchową w pomieszczeniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.