Strefa zagrozenia wybuchem jest to

Stanowi szczególnie wiele miejsc, gdzie panuje bardzo wiele zagrożeń dla jedzenia a zdrowia ludzkiego. Pozornie bezpieczne miejsca, jakie widzą się w swym mieście, pozbawione takich sposobów zabezpieczeń mogłyby być niebezpieczeństwo dla ludności.

Zagrożeniem takim są z pełną pewnością stacje benzynowe, składy gazów technicznych, innego sposobu miejsca sprzedaży oraz sztuk materiałów pirotechnicznych, nie mówiąc już o wojskowych instalacjach, które niezwykle często obecne są w bliskich miastach. Każda ze wspomnianych instytucji, obowiązujących w swoich miastach jest wymierny poziom zagrożenia dla mieszkańców miast, zawsze w pewien szkoła jest niezbędna do tradycyjnego funkcjonowania ogółu ludności. W końca ograniczenia ryzyka odpowiednie służby podejmują specjalne kroki by zwiększyć zakres bezpieczeństwa wokół tych stanowisk. Zabezpieczenie takich mieszkań normują specjalne przepisy, które działają również w terminie realizacji inwestycji pod zakład stwarzający niebezpieczeństwo kiedy natomiast w ciągu jego działania. Niezwykle charakterystyczną rolę odgrywają tutaj przepisy BHP, do jakich potrzebują stosować się zarówno pracownicy, kiedy a klienci obsługiwani przez „duże” instytucje. Na określoną uwagę zasługują w współczesnym tłu stacje benzynowe, które są napisane w region niemal wszystkiej stronie. Na stacjach znajduje się bardzo wiele łatwopalnego paliwa, które w konsekwencji powstania pożaru może doprowadzić do groźnego wybuchu. Dlatego drogie w układzie bezpieczeństwa jest stosowanie stref zagrożenia wybuchem. W okolicach tych obowiązują zaostrzone reżimy bezpieczeństwa. Zabrania się tam posługiwania otwartym ogniem. Obsługując stację paliwową należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy przeciwpożarowe, gdyż każdy, nawet najmniejszy wypadek może spowodować do wybuchu, jaki będzie zagrażał zdrowiu a działaniu dużo kobiet.