Strefa zagrozenia wybuchem ex

Ze powodu na to, iż w terenach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w przypadku stref zagrożonych wybuchem i akcesoriów do robocie w niniejszych dziedzinach. Końcem tych zmian jest maksymalne zminimalizowanie ryzyka lub jego wszystka eliminacja, które zobowiązuje się ze stosowaniem wyników w powierzchniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a ściślej mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, które musi wykonywać dany produkt, który jest dedykowany do dawania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi i stylów obronnych w ostatnich zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie prostego ich kursu na kraju Unii Europejskiej. Ową regułą są objęte każde dania elektryczne i nieelektryczne i sposoby ochronne, jakie będą brane na placach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą także urządzeń zabezpieczających, sterujących i regulujących, które będą kierowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie wymagają być one własnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i układów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje i sposób wykazywania zgodności artykułu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą i robić jej właściwe wymagania. Zastosowanie części nie jest niezbędna niezbędnością, a sama procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady wykonywanej przez firmę tworzącą na zasadzie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić lecz w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te przypadki, to informacje zgodności może w tym wypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak przestrzegane również wtedy producent będzie uczciwy w takiej form za wejście na targ swojego wyrobu. Jeżeli należy o ważne wymagania, toż są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, możliwa jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a życie na terenie Unii Europejskiej w postępowanie obligatoryjny i będący nadrzędny charakter.