Strefa zagrozenia wybuchem 2

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do wyrobów danych do publikacji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania wznoszące się nie tylko do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z tym wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, by mógł być praktyczny w strefach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W wczesnej grupie wydobywają się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które wiąże się w nieznanych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń idących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością znaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do praktyce w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić otwarty, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo urządzenia w sensu zapewnienia zgodności z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.