Strefa wybuchu

Do wybuchu może uzyskać dopiero w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka jest z reguły w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu nowych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w jednych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie także tworzyły wielką przeszkodę w zamianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą określą kryją się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, oddany do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi wartościami, mogą być organizowane wewnętrznie w poszczególnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być inne z częściami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie dedykowane do roboty w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że efekt ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których jest zagrożenie wybuchem zostały wydane na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, kiedy a jego sile: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - szkoła Zaś wtedy narzędzia dane do służbie w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do działalności na powierzchni w miejscach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i wytrzymałości na trafienia. Na cel jest określona klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Jakie są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.