Strefa 0 zagrozenia wybuchem

ma-ga krajalniceCzęści zamienne do krajalnic Ma-Ga 612p (zobacz schemat) - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to fragment normatywny, który usuwa się również do urządzeń jak i układów kontrole. Omawiane urządzenia dane są w centralnej mierze do użytkowania ich w okolicach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż istnieje dokumentem Parlamentu Europejskiego i Narady z dnia 23 marca 1994.

Zaś w lokalnym systemie prawnym została wprowadzona na bazie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem informacje jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich ograniczających się do narzędzi i sposobów ochronnych danych do wykorzystania w powierzchniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy te pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednak zastosowanie również do urządzeń i oraz systemów ochronnych danych do brania w strefach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana dyrektywa dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te wybiera się do celu poza omówionymi strefami ale które działają na pewne chodzenie do narzędzi oraz stylów ochronnych oddanych do celu w okolicach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej wole nie odnosi się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w miejscu medycznym. Nie przyjmuje się jej także do sprzętu oddanego do użytku domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które zwrócone są w niektórych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie poznają się w Dodatku nr Oraz do informacji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O niewielkich wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pozycji w rozmiarach z atmosferą wybuchową". Urządzenia a układy ochronne potrafią być problemem innych dyrektyw, dotyczących innych aspektów a które również przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten winien być znany, czytelny i odporny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Bycie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.