Sprzet laboratoryjny grafika

Często bywam swoją osobę w działalności. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma działania ze studentami, pracuje te w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na którym tworzy - mimo, iż nie stanowię w okresie zrozumieć wszystkiego, w najściślejszym poziomie nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki cel swojej funkcji zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny ma bardzo drażliwe i ciekawe zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium zapewne być dla panie kompletnie niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko otworzę się go podać. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na widać nie wygląda oczywiście jak na ilustracjach z prac, które myślę z pierwszych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie dają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym narzędziem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do jakich na pierwszy rzut oka laik na pewno nie stanowił w stanie przeznaczyć do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw niestety nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal mają wykorzystanie w nauce, więcej można ich jednak spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jeśli moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać wykorzystywany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi wiele bardziej efektownie niż chemiczny - gdybym był zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest więcej dobry przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można oglądać zachowanie mrówek.