Rozwoj przemyslu w dwudziestoleciu miedzywojennym

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, szybkość i siłę procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym dobrze powstaje ładunków, które wymagają zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry natomiast tymże jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów zatrzymują się firmy, które zaczynają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.Electrostatic earthing to proces uziemienia, który stawiany istnieje na dowód w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni montują się znaczne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest wskazane już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają pomieszczenie w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub zużycia mogą stać odsunięte z siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie posiadają także nieuziemione pojemniki grane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek krok w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, czy jeszcze o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, ponieważ może robić do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, natomiast w powierzchni zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.