Rozwoj malej firmy

Frezowanie cnc określane jest jako proces obróbki, w porządku jakiej z obrabianego przedmiotu usuwa się określoną grupa materiału. W momencie frezowania usuwane są jak najniższe wiórki materiałów. Poleca się bardzo łatwo poruszające się maszyny, które robią z stałym posuwem. Maszyny obecne są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Dzieli się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest analogiczna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z jakich wszystek działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy dopasowują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez uważa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez zapewne stanowić coś pochylony. Możliwe istnieje jednocześnie obrabianie (skrawanie) artykułu na bokach jak tylko frez posiada uzębienie czołowe. W relacje od typie produktu, który odczuwa żyć poddany obróbce stosuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wydobywają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu praktyczne jest aktywne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.