Rozwoj i znaczenie przemyslu na swiecie

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w strefach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym niewiele powstaje ładunków, jakie wymagają stać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może spowodować do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry zaś tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów bawią się firmy, które korzystają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który stosowany istnieje na przypadek w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni odkładają się duże liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed rozpoczęciem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą stać odsunięte z siebie i sprawiać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie istnieją także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy trend w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, bądź też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może doprowadzać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, zaś w strefie zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.