Roznice miedzy tlumaczen ustnym a pisemnym

W dzisiejszych czasach w życiu codziennym spotykamy się z wieloma językami obcymi i nikogo nie dziwi umiejętność posługiwania się nimi na średnio zaawansowanym poziomie. Na szczeblu profesjonalnym pracą z językami zajmują się tłumacze. Wymagania stawiane wobec przedstawicieli tego zawodu to umiejętność szybkiego uczenia się i dobra orientacja w swojej specjalizacji. Osoby te dzięki znajomości przynajmniej dwóch języków zajmują się przekładami z języka źródłowego na docelowy i mogą wykonywać swoją pracę na dwóch płaszczyznach: oralnej i pisemnej. Często możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że obie te formy tłumaczeń rządzą się innymi zasadami i są od siebie zupełnie różne.


Pojęcie ,,tłumaczenie ustne” dotyczy odbywającej się ,,tu i teraz” interpretacji czyjejś wypowiedzi. Różnice między takim przekładem a pisemnym są dość znaczne: tłumaczenie pisemne odbywa się w dłuższym okresie czasu oraz w jego przypadku kluczowa jest wierność translacji względem tekstu źródłowego, natomiast tłumaczenie ustne ma miejsce w danej chwili i polega na przekładzie wypowiedzi obecnych osób, choć nie zawsze- przedmiotem translacji ustnej może być również dokument lub inny tekst. Głównie i według definicji tłumaczenia ustne mają umożliwić komunikację językiem mówionym rozmówcom, którzy przez nieznajomość tego samego języka nie mogą się porozumieć. Standardy obowiązujące tłumaczy w przekładach pisemnych i dotyczące przekonania, że wierne tłumaczenie powinno być dosłowne, nie są dostosowane do przekładów ustnych. W nich najważniejsze jest słuchanie i rozumienie osób, których wypowiedzi tłumaczymy. Zwykłe podążanie za słowami i ich dosłowne tłumaczenie jest w przypadku przekładu ustnego nieskuteczne. Słowo mówione ułożone w zdaniu jest kształtowane pod wpływem chwili i jego dobra interpretacja polega na przekazaniu w pełni idei wypowiadanych słów jako całokształtu, a nie literalne przekładanie ich słowo w słowo. Wiele zwrotów tłumaczonych z innego języka dosłownie nie miałoby najmniejszego sensu, dlatego tłumacz musi być na tyle elastyczny w posługiwaniu się danym językiem, by umieć przekazać czyjąś wypowiedź w sposób całkowicie zrozumiały i sensowny oraz z zachowaniem pierwotnego jej znaczenia.

Więcej informacji na: http://www.lingualab.pl/tlumaczenia/ustne