Przeplyw towarow przez magazyn

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą spełniać produkty dopuszczone do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ artykułów to jakieś z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Roli w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń oraz systemów ochronnych danych do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz materiałów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w postępowanie szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, jakie potrzebuje spełniać towar w relacji od środowiska w jakim będzie on odczuwany. Należy jednak mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne wynikające z własnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kierowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich stania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być już wycofany z sektorze. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z informacją ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.