Przeciwwybuchowy angielski

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między drugimi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie jest gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w realnej przerwy w zintegrowaniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

hermetyczne pakowanie żywnościPakowarki i próżniowe pakowanie żywności - sprzęt, technologia, porady

 

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia wspólne z prawem Ministra Gospodarki, Produkcji i Formy Socjalnej. W współzależności z działu przemysłu oraz stopnia zagrożenia wybuchem należy wprowadzić dobre zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę dziedzina,
-zaznaczyć rozmiar i układ,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwoli na wprowadzenie dobrego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, natomiast tym jednym zapewnić bezpieczną rzecz w danym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w tym nie wolno sprzętu niższej kategorii wykorzystać do przestrzeni wyższego ryzyka. Producent urządzeń przeznaczonych do montażu w dziedzinach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie dokumenty i Informację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo potrzebne jest umieszczenie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia i wspomaga akcję ratunkową. Niestety jest dodatkowe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zminimalizować ryzyko wystąpienia i łagodzić skutki wybuchów.

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe liczymy na aktywne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania układów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne wyposażone w właściwe czujniki analizują sytuację, pomagając w podjęciu uchwały o sposobie minimalizacji zagrożenia. Samym z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu kupią na wczesne wykrycie wybuchu i danie informacji do jednostki centralnej. Butla hrd w ciągu liczonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. System ten ustala się znacznie trudną niezawodnością błyskawiczną reakcją. Potrafi istnieć używany za a na zewnątrz obiektów. Lekka oraz duża instalacja i wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego podejścia.