Profesjonalne mikroskopy stereoskopowe

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację obiektów w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki zastosowaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co pozwala na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki przestrzennemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich dziedzinach nauki jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo oraz w przemyśle. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują zastosowanie w innych celach, lecz nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, a są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa niezależne obiektywy oraz system Abbego, w którym zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Jak już zostało powiedziane wcześniej, obraz widziany przez mikroskopy stereoskopowe jest przestrzenny i właśnie z tego powodu omawiane urządzenie idealnie nadaje się do śledzenia w preparacie mikroskopowym dynamicznie poruszających się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń oferowany przez mikroskopy stereoskopowy mieści się zwykle w granicach od trzykrotnego do ponad dwu stokrotnego, lecz ze względu na niewielką odległość fizyczną obiektywów od badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego docierającego do obiektywów, niemożliwe jest zastosowanie większych powiększeń.