Pozar na s8

Wiedza z zakresu gaszenia pożaru jest obowiązkowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to sam spośród najbardziej groźnych żywiołów, trudnych do opanowania, szybko rozprzestrzeniający się i niszczący wszystko co napotka na bliskiej możliwości. Każde pomieszczenie, w jakim odbywają ludzie, winno stanowić właśnie zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą tworzyły skuteczną stój w konfrontacji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z dobrymi przyrządami, które wnoszą do powstawania ognia i zabezpieczania powierzchni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto pragnie czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, gasi się bowiem przy uwadze tego jednego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i zrobi, że pożar też dużo nabierze na sile. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo pomocne prezentuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to strategia gaszenia parą, która wykazuje naprawdę wysoką skuteczność, jednak stanowi pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej przyjmowania na naturalnej przestrzeni, ponieważ w takich warunkach, para nie spełni swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za to znacznie funkcjonalne w wnętrzach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na wykonaniu hamującym dopływu tlenu oraz dużym zaniżaniu jego stopnia stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im wyższa temperatura zapłonu palącego się materiału, tym niezwykle pozytywna w potyczce z płomieniami okaże się para.