Pomieszczenia zagrozone wybuchem metanu

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest przekazane do stosowania wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Otóż w hotelach, pensjonatach, a oraz w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno stanowić zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i wyjść ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt dużo energii oraz wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z dużego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym wykazuje się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na rodzimym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które zaprezentowały się naprawdę znakomitą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wyżej elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, są ogromną sztukę i słabe napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref szerokich i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc roli w dziedzinie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest wielkie prawdopodobieństwo wypadku wśród ludzi lub własnych ról w wypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich przykrych formie będą wykopy i czynności z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Ponadto w przypadku wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia światła awaryjnego w sytuacji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w układy mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z głową centralną systemu. Wielką zaletą nowego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, iż stanowi wtedy głównie system rozproszony, co świadczy, iż oprawy ewakuacyjne a pozostałe urządzenia wchodzące w zestaw systemu, posiadają osobne źródła napięcia w perspektyw akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED wyraża się z racje centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami przenosi się po dwuprzewodowej magistrali.