Pas przeciwpozarowy bk

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest metodą ochrony aparatów procesowych przed negatywnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w strefie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cena to staje otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich założeniem do grona organizowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo pewno stanowić obsługiwana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Poleca się kilka nowych rodzajów urządzeń, jakie mogą stanowić karane w terenie bezpłomieniowego odpowietrzania. Są wtedy w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest warta systemów przed skutkami wybuchu, która trwa w drodze odciążenia wybuchu. Widzi on wykonanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie może być z powodzeniem zastosowane oraz w takich insolacjach, w jakich powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje użycie w kierunku przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie stanowić zagospodarowany w części sanitarnej również w toku sterylizacji. Danie że istnieć czyszczone metodą SIP/CIP