Para wodna oparzenia

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest niewielki ciężar praktyczny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy być zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy może istnieć wdrażana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w stałych warunkach temperaturowych. Nie potrzebne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej wydajne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest kierowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana jedynie w obecnych miejscach, co do jakich pamięta się pewność, że nie biorą w nich pracownicy. Z pomoce na pełne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być męcząca dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.