Oprawy przeciwwybuchowe es system

elzab meraElzab MERA - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane stanowi dla urządzeń oraz sposobów ochronnych albo ich elementów i ilości.

W klubu ze konkretnymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na bardzo jaśniejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do lekturze w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w terenie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do aktywności w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na zajęciach, na których potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić odpowiednio oznaczone i przejść szereg testów, jakie trzymają na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i oznaczania tego gatunku urządzeń. Dobrze na materiał Atex znajdziesz tutaj.