Odpylanie w lakierni

Razem z regułami dyrektyw UE, funkcjonującymi na terenach państw europejskich już z dłuższego okresu, wszelkie obiekty, które są wykorzystywane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny mieć instalacje przeciwwybuchowe zgodne z częściami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z certyfikatami oraz wyposażanie obiektów w systemy odpylające zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa i uniemożliwiające gromadzenie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W praktyce, działanie razem z umowami ATEX, odnosi się a do użytkowania atestowanych i certyfikowanych organizacji oraz urządzeń i konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających atmosferę i zmniejszających zagrożenia.

Odpylanie ATEX “atex dust extraction” – specyfika
Należy dopasować ją do wymogów dużego przedsiębiorstwa. W wysokim uproszczeniu wymogi informacje można sprowadzić do zapewnienia stałego odpylania i oczyszczania powietrza i powierzchni (np. podłóg) z kładących się tam pyłów. Oznacza to możliwość:
– użycia miejscowych odciągów – o ile jest wtedy potrzebne i uzasadnione odciągi takie należy dać w pobliżu (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, czyli na przykład pyły farb lub pyły drewna. Odciągi mogą stanowić ruchome lub nieruchome, w praktyce odpylanie ATEX najczęściej opiera się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do normalnego oczyszczania powierzchni ziem wokół newralgicznych maszyn oraz narzędzi (takimi akcesoriami są każdego rodzaju obrabiarki), regularne usuwanie pyłów i osadów składających się na podłodze eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, iskier i, będących ich naturalnym następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w zespole ATEX i budowania instalacji (w tym instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.