Odpylacz klimawent

Odpylacze workowe, dzięki wysokiemu asortymentowi w kwestii worków filtracyjnych z różnorodnych materiałów oraz o odmiennym kształcie oraz dużym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i zamykanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w jakiejś gałęzi przemysłu, w którym istnieje kłopot z czarnym powietrzem zachodzącym w toku przemysłowym.

Bardzo znane - filtry modułowe, które traktowane są szczególnie w sfery drzewnej i meblarskiej, bardzo dużo wykonują swoją pozycję i przy odciąganiu różnych rodzajów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W bezpośredniej ofercie mamy także wielkie jednostki modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne kiedy również małe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów cechują się dużą powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do starych i lekkich pyłów. Odpylacze kasetonowe są używane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z rady na własną formę są wielką powierzchnię filtracyjną.

Znacznie wysoka skala proponowanych odpylaczy zapewnia nam optymalny dobór maszyny do potrzeb konsumenta. Więcej wiadomości o własnej ofercie można wziąć na lokalnej stronie internetowej lub umawiając się z nami bezpośrednio.

Proponowane przez nas urządzenia odpylające są tanie w możliwości przeciwwybuchowej co świadczy, że to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami wprowadzonymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry pochodzące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do wprowadzenia się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości wykorzystywania różnych konfiguracji, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie również w Twojej firmie zastosowanie i pozwala utrzymać w nim czystość, i w czasie zimy w planie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.