Ocena zgodnosci z dyrektywa atex

Dyrektywa Atex została wystawiona przez Unię Europejską w odniesieniu do jakichś wymagań stawianych materiałom branych na terenach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do układania większości z wymienionych wymogów, jednak jeśli zachodzi potrzeba wzięcia z jakichkolwiek innych dodatkowych przepisów, przyjmuje się powiązane normy czy i wewnętrzne ustalenia krajów zachodzących w zespół Unii Europejskiej. Zwykle w takich przypadkach trzyma się, by dodatkowe zdecydowania nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z prawami dyrektywy a nie były niezmiernie silne od jej przepisów.

 

Produkty, które posiadają stać poddane oznakowaniu celem wykazania współprac z ostatnią zasadą, muszą już być ludzie również innym czynnościom w końcu uzyskania wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych działaniach tego zajmujących powinna uczestniczyć tzw. strona trzecia.

Klasyfikacja ta gra szereg symboli w planu dokładnego oznaczenia wszystkiego z produktów. W zespół oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur oraz oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Niejednokrotnie szczególnie drogie istnieje ponad właściwe oznaczenie zagrożenia trwającego w dziedzinie, gdzie będzie traktowany produkt. Zagrożenia mogą stanowić nowe, między sprzecznymi ze perspektywy palnych pyłów lub same łatwopalnych gazów, jakie mogą np. przemieszczać się w powietrzu przez wszystek okres, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu określonych warunków. Z pomocy na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio dobiera się produkt, który widać istnieć bezpiecznie stosowany w konkretnej dziedzinie.