Obrobka belek drewnianych

Obróbka drewna to mimo upływu lat wciąż bardzo ciekawa gałąź przedsiębiorczości. Bez powodu na to czy stolarstwem trudni się pojedyncza osoba albo same zatrudniający wielu pracowników biznes to dobre określenia tego zawodu pozostają niezmienne.

Jednym z elementów zawsze towarzyszącym procesowi mechanicznej obróbki drewna jest powstawanie ubocznych produktów, takich jak wióry i pyły.

Każdy kto przynajmniej raz był w stolarni wie, że doświadczenie w pobliżu maszyn stolarskich grozi zapyleniem ubrania i wiórami przywiązanymi do obuwia. Przygotowuje się to potrzebnym stanem rzeczy, ale nie do upadku jest wtedy regułą.

Obecność wiórów i miałów na hali stolarni niesie za sobą innego sposobu zagrożenia. Pominąwszy względy związane z użyciem estetyki ubioru są one przede wszystkim możliwe źródło niebezpieczeństwa pożaru. Wysuszone, drobne wióry i miały są bardzo łatwopalne. Jeśli wziąć pod opiekę możliwość wystąpienia chociażby iskrzenia przy przecinaniu drewna, lub także pochodzącego z faktów instalacji elektrycznej to szybko sobie wyobrazić łatwość zaistnienia pożaru.

Z pyłem zobowiązuje się jeszcze inna niebezpieczna kwestia, którą jest droga wybuchu drobinek budujących się w powietrzu. To normalne w prostym życiu zjawisko fizyczne niesie ryzyko poważnych uszkodzeń na ściskaniu i trwali ludzi.

Idealnym rozwiązaniem, pozwalającym zmniejszyć ilość swobodnego poruszania się skutków ubocznych obróbki drewna jest zastosowanie odpowiednio zaplanowanego sposobu ich wybierania, jakim są instalacje odpylania. Tego rodzaju urządzenia, podłączane najczęściej bezpośrednio do maszyn, zezwalają na odsysanie pyłów i wiórów obecnie na szeregu ich występowania, a potem przesyłanie ich do pomieszczenia magazynowania. Dzięki temu posiadają wielkie udogodnienie, usprawniające w obecny zabieg pracę.