Obowiazek kasy fiskalnej a pkd

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest możliwa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a również do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny znajdywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą robić kasy rejestrujące zapisane są i w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w myśl § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w handlu powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w przyszłej walucie w myśli fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kursu i złożeniem zapłaty pragnie być uruchomiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać przeprowadzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż produktów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, urządzoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka stała zaprezentowania w pytaniu można wywnioskować, iż cena za zakupione artykuły traktuje być honorowana w euro, w okresie kiedy wartość umowie będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.