Mozliwosc wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

W dzisiejszych czasach wprowadzone zarówno przez Unię Europejską jak i nasze państwowe prawodawstwo, przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego są bardzo rygorystyczne. Obecnie kładzie się duży nacisk na bezpieczeństwo pracowników na stanowisku pracy, jak i na bezpieczeństwo w całym zakładzie pracy.

comarch optimaCDN Handel z magazynem - Program Comarch ERP Optima

Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami w zakładach pracy, gdzie istnieje ryzyko odniesienia wypadku przez pracownika powinno przeprowadzać się ocenę ryzyka zawodowego. Jednakże to nie jedyny dokument, jaki powinno się sporządzać. Wszędzie tam, gdzie są przechowywane oraz produkowane czy też jedynie magazynowane substancje mogące wywołać pożar powinno tworzyć się explosion protection documents, czyli dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument ten tworzy się na podstawie rozporządzenia, a dokładnie jest to rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
W wielu zakładach pracy, szczególnie produkcyjnych istnieją warunki, czy też substancje, które wchodząc z sobą w reakcję mogą spowodować zapłon, a tym samym doprowadzić do wybuchu pożaru, który w swoich skutkach może spowodować wiele szkód nie tylko materiałowych, ale także szkód na zdrowiu człowieka, a dokładnie pracownika. Niektóre substancje są łatwopalne inne mogą wchodzić w reakcje na przykład z powietrzem i mogą powodować zapłon. Dlatego też kładzie się duży nacisk na tworzenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. W dokumencie tym szczegółowo określa się strefy zagrożone wybuchem pożaru, dokładne miejsca w których może on wystąpić. Ponadto wskazuje się wszelkie środki ochronne zabezpieczające zarówno przed wybuchem, jak i po wybuchu.
W celu przeciwdziałania wystąpienia zapłonu tworzy się także szczegółowe systemy zabezpieczenia przed wybuchem. Zazwyczaj składają się one z trzech elementów. Po pierwsze mają niwelować wybuch w urządzeniach. Po drugie mają doprowadzać ciśnienie do normalnego stanu w urządzeniach. Po trzecia mają blokować przedostawanie się płomieni ognia przez różnego rodzaju kanały czy też rury.