Modul program kaunseling berfokus

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/detektory-gazu/gassonic-observer/

Program Optima to sieć wielu skojarzonych ze sobą modułów idących w oparciu o tą tąż bazę danych. W zależności od środki określonego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program gra w towarzystwie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) natomiast w grup on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z różnymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony stanowi dla maluchów i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z innymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze określeniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go połączyć z systemem Comarch ERP XL, z organizmem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie oddanych do systemu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z organizmem Płatnik, co pozwala na prowadzenie rozliczeń z ZUSem.