Mikroskopy stereoskopowe nikon

Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację obiektów w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki wykorzystaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co pozwoli na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki przestrzennemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują wykorzystanie w takich rzeczach wiedze jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo natomiast w przemyśle. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują użycie w własnych celach, działaj nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania technologiczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, natomiast są nimi system Greenougha wykorzystujący dwa niezależne obiektywy a sposób Abbego, w jakim zastosowano jeden czołowy obiektyw.

przepustnice motylkowe

Jak teraz zostało powiedziane wcześniej, obraz oglądany przez mikroskopy stereoskopowe jest szeroki i właśnie spośród tego powodu omawiane urządzenie idealnie kształtuje się do podążania w preparacie mikroskopowym dynamicznie rzucających się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń świadczony przez mikroskopy stereoskopowy kryje się zawsze w ścianach od trzykrotnego do ponad dwu stokrotnego, a ze względu na niedużą odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz niewystarczającą ilość światła odbitego trafiającego do obiektywów, niemożliwe jest wykorzystanie większych powiększeń.