Mikroskop i jego budowa

Kolposkop został wynaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Istnieje więc dodatek do badania ginekologicznego, który oczekuje i trzyma się również do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe przeprowadzenie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on bardzo skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy a samą szyjkę macicy. Urządzenie to idzie w toku krótkiego czasu, bo zaledwie kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, czyli nie, czy grają na nim jedne zmiany nowotworowe, albo nie widać ich śladów. Choroba nowotworowa jest współcześnie najbardziej niekorzystnym ze wszelkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowoczesnych czasach, stanowi ona jeszcze właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Dlatego też oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w mieszkanie wykryć wczesnego stadium zmian nowotworowych, wykorzystuje się szereg nowych badań, takich gdy na przykład cytologię. Zawsze istnieje to badanie, które ale w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która wytwarzana jest przy zastosowaniu narzędzia nazywanego kolposkop stanowi o wiele dużo pomocna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent nadziei na wykrycie nowotworu w początkowym jego stadium. Czemu stanowi wtedy takie ważne? Bo właśnie w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych jest on w stu procentach uleczalny, oraz czym wysoce zaawansowane stadium, tym młodsza szansa pacjentki na poznanie. Uczeni w części medycyny, oraz lekarze zatrzymujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że o jest związać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne i badanie przy wykorzystaniu kolposkopu. Bardzo to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto przeprowadzać badania przynajmniej raz na kwartał.