Maryja z pospiechem

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na naszej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów stosuje się inne środki gaśnicze. Najciekawszym jest absolutnie woda. Ale nie w wszystkim przykładzie można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika że z ostatniego, że wolno ją zwracać jedynie w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przyznaje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie przedstawia to, iż nie można z niej użytkować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest dobrym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludzi do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na proponowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych przenoszących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę rzuca się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Także w obecnych faktach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.