Ksiegowosc malych firm szkolenia

Właściciele firm często szukają programu komputerowego, który uwolni ich od monotonnej i czytającej czas pracy przy prowadzeniu dokumentacji księgowej i zestawieniach z urzędem skarbowy. Systemy księgowe spełniają wszystkie sprawy bardzo bogatych odbiorców, dodaje je zawsze uniwersalność i umiejętność obsługi. Co niezwykle istotne, są one dobrane do właściwych wzorów i podatne na tyle, aby odpowiadały wymaganiom jak najszerszego grona użytkowników. Oferta skierowana jest zarówno do głów prowadzących całą księgowość, jak oraz instytucji pokrywających się w postaci księgi przychodów i rozchodów czyli na bazie podatku zryczałtowanego.

Enova księgowość jest całą gamę funkcji koniecznych do dobrego prowadzenia księgi handlowej: z zarządzania projektami kont, poprzez dekretację i księgowanie, dysponowanie rozrachunkami, po obsługę środków trwałych.

Enova jest układem bardzo przystępnym w obsłudze, o nowoczesnym interfejsie zapewniającym najlepszą ergonomię i wygodę pracy. Dzięki intuicyjnemu kreatorowi systemu początek książki z programem nie sprawi problemów nawet mniej doświadczonym użytkownikom.

Ten układ w porównaniu z innymi daje dużo większą elastyczność. Oprócz pełnej funkcjonalności podstawowego systemu pozwala m.in. budować własne raporty i wydruki, na jeden sposób opisywać zdarzenia gospodarcze, wykonywać analizy zapisów według różnorodnych części z użyciem tzw. pól własnych, albo same rozliczać rozrachunki w ratach lub ewidencjonować je według indywidualnych typów. Możliwa istnieje więcej realizacja swoich rozwiązań.

Podstawowe możliwości programu księgowego: prowadzenie KPiR lub ewidencji podatku zryczałtowanego; rejestrowanie i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT płatności, jakie nie były zatopione w momencie; ewidencja środków trwałych, a i wartości delikatnych i prawych; standardowa obsługa wynagrodzeń; obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych, raporty kasowe; wystawianie deklaracji ZUS również możliwość eksportu do Płatnika.