Kolposkopia z weryfikacja histopatologiczna

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które polega na analiz powierzchni szyjki macicy, dolnej stron jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, więcej w ubiegłym wieku kolposkopia była dość niedoceniania oraz traktowana jak badanie delikatne i ciężkie, a też nieobiektywne. Współcześnie zawsze można określić diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których zadanie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego wzrostu w ocenie patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych oraz podjęcie odpowiednich decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w współczesnym stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Kiedy szybko zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop pozwala nie tylko bierną obserwację, lecz też diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy jesteśmy do pracowania ze koleją faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można wziąć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna metoda przetwarzana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Użyta w tych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy zezwalające na prostych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu spokojnymi oraz mocnymi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość tych kolposkopów może stać również zaopatrzona w kamery cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu pytania bądź zrobienia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.