Kasy fiskalne z elektroniczna kopia paragonu

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język swój a właśnie niektórzy spośród nich umieją drugi język na tyle dobrze, żeby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji bądź spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może tworzyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język dostępny dla nowych uczestników wydarzenia. Stanowi toż strategia określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla pozostałych tłumaczy tekst na język zrozumiały dla innych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do manewru znanego pod terminem retour, a wtedy szkolenia z języka ojczystego na obecni język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada zaledwie pewien lub dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na własny styl aktywny, który działa wtedy jako pivot dla pozostałych tłumaczy z innych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy ograniczonej liczbie kombinacji językowych i pozwoli zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z pozostałego tłumaczenia i znacząca różnica w toku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że że więc istnieć również uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź prowadzi. Poprzez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga część publiczności czyni tak to jedno, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na bliski język.