Kasa fiskalna i sprzedaz przez internet

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej a także w przypadku rolników ryczałtowych są zobowiązani poprzez odpowiednie zapisy prawne do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą homologowanych kas fiskalnych.

Sprzedaż w Internecie z kasą fiskalną dotyczy przede wszystkim prowadzenia sprzedaży wysyłkowej, gdzie umowa kupna-sprzedaży odbywa się bez bezpośredniego kontaktu sprzedającego z kupującym, np. za pomocą odpowiedniego oprogramowania sklepu online. Kwestię dostarczenia w takim przypadku paragonu fiskalnego regulują odpowiednie zapisy prawne, a ściślej ujmując te same zapisy z pewnymi zmianami – identyczne jak w przypadku sprzedaży bezpośredniej w punkcie sprzedaży bezpośredniej.

http://erp.polkas.pl Enovaenova standard | Systemy ERP | POLKAS

Przepisy w.w. nie dotyczyły przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu, ale sytuacja zmieniła się wraz z nadejściem roku 2015. Wówczas zmiana przepisów zmusiła przedsiębiorców do użytkowania kas fiskalnych podczas prowadzenia swojej działalności sprzedażowej. Niegdyś ustawodawca przewidywał zwolnienia z tych przepisów, natomiast zmieniło się prawo dotyczące dostaw towarów i usług wykluczonych z wszelkich zwolnień.

Ministerstwo Finansów zwolniło z kas fiskalnych niektórych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przez Internet, ale nie wszyscy podatnicy zostali zwolnieni z tego obowiązku. Przede wszystkim, by przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku korzystania z kas fiskalnej przy prowadzeniu sprzedaży przez Internet miały miejsce muszą zostać spełnione warunki, które precyzuje mowa w rozporządzeniu według którego zwolnieniu z kas fiskalnej podlegają przedsiębiorcy prowadzący dostawę towarów w systemie wysyłkowym, np. przy wykorzystaniu usług poczty i / lub kuriera pod warunkiem, że sprzedający całość kwoty transakcji otrzyma za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielni oszczędnościowo-kredytowej a z całej ewidencji dowodowej dokumentów wynika jednoznacznie konkretna czynność, której dotyczyła transakcja a także na czyje konto została dokonana. Niezbędne są w takim przypadki dane nabywcy oraz jego adres.

Zwolnienie z korzystania z kas fiskalnych podczas sprzedaży internetowej nie przysługuje podczas prowadzenia czynności, które zostały określone w § 4 pkt 1.

W celu znalezienia odpowiedniej kasy dla działalności e-commerce wystarczy wpisać w wyszukiwarkę “kasa fiskalna sklep internetowy“.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl