Kasa fiskalna gofin

Na wstęp warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy produkowane w porządku gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Q-BOX

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo pomoc w wygodnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W ciągu potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy oraz ich współpracę z zapisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z nadrukami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do zgody z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami umieszcza w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być stworzony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną rola czyli z wszelkiej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W sezonie przeglądu technicznego traktowane są przede całym te aspekty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak a w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które powodują na działanie kasy, ani także nie sprawdza, lub pozostałe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, choć będą owo pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.