Kasa fiskalna 50 faktur

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w jakiej zajmują kasy rejestrujące muszą dbać bardzo wielu wymogów. Jednym z nich stanowi obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez znany w odpowiednim rozporządzeniu okres, który z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na platformie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy razem z jakim kopie paragonów fiskalny trzeba było zbierać przez okres dwóch lat. Zacząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na etap lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kasach finansowych w roku 2013 powinni zachować kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Jednak muszą dbać jednocześnie o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przechowywać aż do roku 2018, ze względu na ostatnie, że okres pięcioletni miany jest od końca roku kalendarzowego, w którym upłyną termin płatności podatku.Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych jest czas pięciu lat? Przede wszystkim ze powodu na ostatnie, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat.Żyje wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak duży okres jest obowiązkowe. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni czas jest miejsce dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej część cenę i stawki podatkowe.Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że pomimo że ustawodawca wskazał określony termin do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi wtedy nie wskazał sytuacje w której powinny żyć one noszone. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w organizacji papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają nadzieję archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy i mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden środek nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.