Instytut psychiatrii i neurologii mapa

Jedną z konkretnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest uważający się właśnie w Warszawie, ubrany w 1951 roku z racji grup psychiatrów i neurobiologów, w ostatnim doskonałego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w zakresie badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w rozmiarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w obrębie tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), ćwiczenia i przygotowania doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują smaczne również bardzo skuteczne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i powodowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z sporymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Niewielka kwota łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz umożliwienia komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być chyba, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją pozycję leczenia od frontu do tyłu.