Hodowla zwierzat na nizinie mazowieckiej

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w znaczeniu kulinarnym i ma definicję konglomeratu tkanek, z których istotną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za sam z kluczowych elementów pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych części energii. Prawdopodobnie wejście na życie mięsa nastąpiło obecne w stopniu zlodowaceń, kiedy niestety było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa stawało się jednym z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem uwagi na wyglądy dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt umieszczanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bo istnieje toż myśl propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wypowiada się świadome i celowe wyłączenie z zwykłej diety mięsa, w współczesnym dodatkowo ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej skuteczny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, ale także jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje zatem język życia powiązany z dobrymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i humanitarnej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi je mięsa z obecnych samych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą cieszyły się dużą rzeszą klientów.